Donateur worden van Stichting Buitenhof

Help Stichting Buitenhof! Mede dankzij donateurs kunnen we ons inzetten voor verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten. Uw steun is daarom hartelijk welkom.

Het plan


Kleinschalige huisvesting voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de vorm van begeleid zelfstandig wonen. Dit is een ontwikkeling die steeds belangrijker wordt. Het hebben van eigen inbreng / regievoering door bewoners /ouders en belanghebbenden speelt hierbij een belangrijke rol. Ook is er behoefte aan dagbestedingprogramma’s en is het Speciaal Onderwijs op zoek naar passende stageplaatsen in het kader van ‘begeleid werken/dagbesteding’ of ‘arbeidstoeleiding’. 
Om dit te kunnen realiseren en in stand te houden is uw financiële hulp hard nodig. Wilt u ons daarbij helpen?

Nieuwsbrief


Donateurs krijgen viermaal per jaar onze nieuwsbrief. Hierin geven we informatie over de voortgang van ons werk

Steun aan Stichting Buitenhof kan op verschillende manieren

Door u op te geven als donateur, steunt u ons werk. U kunt ons machtigen om periodiek een gift van uw rekening af te laten schrijven. Uiteraard kunt u ook een eenmalig bedrag overmaken. Zowel u als wij hebben voordeel van deze structurele steun. U heeft geen omkijken meer naar uw giften en Stichting Buitenhof heeft beter zicht op de jaarlijkse inkomsten.

Opgave donateur

Wilt u donateur worden? Vul hier  uw gegevens in.

* verplicht invullen!

Aanmelden donateur