Ontstaan Stichting Buitenhof

Stichting Buitenhof is ontstaan vanuit het eerder opgezette logeerhuis voor verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten van stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam. Het was de wens van stichting De Ark om naast het logeerhuis een mogelijkheid voor begeleid zelfstandig wonen op te zetten in het dorp waarbij identiteit, eigen regie, veiligheid, geborgenheid en plaatselijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. De plannen werden uitgewerkt en in 2009 resulteerde dit in een aparte stichting: Stichting Buitenhof. 


dscf0764      logo stichting Buitenhof

Het beeldmerk, ontworpen door plaatsgenoot en beeldendkunstenaar Arie Huisman, verwijst naar geborgenheid. De boom naar de levensboom zoals die in de hof van Eden staat. Deze boom vol van symboliek, verwijst naar het eeuwige leven en Christus. Een gietijzeren levensboom werd vroeger vaak aangebracht in het bovenlicht bij hoofddeuren van boerderijen. Door het kwetsbare boompje te plaatsen tegen de basale huisvorm symboliseert het de geborgenheid die de Stichting wil bieden aan haar gasten.

De plannen.

Naast begeleid zelfstandig wonen ontstond ook de wens en het plan om een vorm van dagbesteding te realiseren. Ook bleek er behoefte aan stageplaatsen voor arbeidstoeleiding vanuit het Speciaal onderwijs te zijn. En zo ontstond het totale plan van Wonen, Werken Leren.

De overheid.   hardinxveld_giessendam_wapen
De gemeente Hardinxveld-Giessendam reageerde enthousiast op dit initiatief en dacht constructief mee. Het plan werd verder uitgewerkt. Vanuit de landelijke overheid worden deze projecten ook gestimuleerd, waarbij wel wordt aangegeven dat wonen en zorg gescheiden moet zijn. 

Verdere uitwerking en planning.  bouwvakker

Het bestemmingsplan is goedgekeurd en de omgevingsvergunning is afgegeven. De bouw van het complex is in volle gang en vordert voorspoedig.
De bewonersgroep is samengesteld en er is een samenwerkingsovereenkomst met zorgverlener Syndion uit Gorinchem gesloten.
De zorgcommissie en interieurcommissie zijn druk aan de slag met het verder uitwerken van de plannen. Het pand zal medio oktober 2017 gereed zijn en de eerste bewoners kunnen in november 2017 hun appartement in gebruik nemen. Begin 2018 zullen alle bewoners er wonen.