Onze zorg

Zorgplan.

Wonen / Dagbesteding / Stage en
 Vrijetijdsbesteding
in Hardinxveld-Giessendam
ten behoeve van 
verstandelijk en of meervoudig beperkten

Het zorgplan inzake wonen.

Uitgangspunt is begeleid zelfstandig wonen in een eigen appartement met 24 uurs begeleiding in een veilige en vertrouwde omgeving. 
Identiteit, eigen regie, een veilige omgeving en zorg op maat zijn hierbij van groot belang.

Profielschets en bewonersprofiel.

Het is belangrijk dat de bewoners de zorg krijgen die nodig is en dat er ook een goed woon – en leefklimaat aanwezig is. Hiervoor heeft de zorgcommissie een bewonersprofiel opgesteld. 
Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn en wat dit kan betekenen voor de bewoners.


Professionele zorgverlening.

Uiteraard vraagt zorg op maat ook een professionele zorgverlening. Deze zal 24 uur per dag beschikbaar zijn.


Vrijwilligersinzet bij zorgverlening ( mantelzorg).

Naast professionele hulp zal ook de inzet van vrijwilligers onmisbaar zijn en een belangrijke rol spelen.

Financieel/economische en politieke ontwikkelingen.

Dit onderdeel van de zorgverlening is ook heel belangrijk en daar is ook een goed plan voor gemaakt.

(Klik hier) als u meer wilt lezen over deze onderwerpen.